Consult

TAMSMA MAKELAARS consult

TAMSMA MAKELAARS heeft door een jarenlange en intensieve ervaring met specifiek de Gooise markt en omliggende gemeenten een brede en diepgaande kennis. Hierdoor is TAMSMA MAKELAARS in staat consult te geven met betrekking tot een groot aantal specifieke onroerende zaken. Met name onderscheidt TAMSMA MAKELAARS zich doordat zij in staat is deze specifieke kennis te combineren met het vermogen een optimale inschatting te kunnen maken ten aanzien van de juiste doelgroepen, teneinde een maximale opbrengst te kunnen realiseren.

TARIEF Consult

Afhankelijk van de casus bedraagt het uurtarief voor een consult tussen de € 175,-- en de € 350,-, exclusief.

Indien in vervolg van een consult aan- of verkoopopdrachten komen zal een deel van de consultkosten in mindering worden gebracht op een eventueel verschuldigde courtage.