TAMSMA MAKELAARS taxaties

Taxatie volgens model NVM, CRMT en NWWI gevalideerd, ten behoeve van financiering of overige doeleinden.

TAMSMA MAKELAARS doet geen 'geveltaxaties'.

Voor het opstellen van een taxatierapport hanteren wij een degressief tarief, 2‰ tot 1 ‰ . Het een en ander is afhankelijk van prijsklasse en complexiteit van het te taxeren object en opdracht. Vooraf doet TAMSMA MAKELAARS een offerte.