VERKOPEN, HOE GAAT DAT?

Dan komen wij bij u langs om het pand zorgvuldig en uitgebreid op te nemen, de prijs te bespreken en samen de verkooptactiek te bepalen. Dit is een belangrijk moment, dus nemen wij er alle tijd voor.

Ook geven wij u onze 'bandbreedte' met betrekking tot de courtage. Wij gunnen u daarna de tijd om alles rustig te overwegen en tot een beslissing te komen.

Besluit u ons voor de verkoop in te schakelen, dan leggen wij dit gezamenlijk vast in een opdrachtformulier, waarin ook onze courtage wordt aangegeven.

Bij een bezichtiging is er altijd iemand van ons kantoor aanwezig om de potentiële koper en/of collega-makelaar te informeren. Zelf kunt u ook aanwezig zijn, maar noodzakelijk is dit niet.

VERKOCHT!

Wordt een koopovereenkomst gesloten, dan zorgt de verkopende makelaar voor de koopakte waarin onder andere de prijs en datum van overdracht worden genoemd. Eventueel worden hierin ook ontbindende voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering.

Na ondertekening door beide partijen bezorgt de verkopende makelaar de koopakte bij de notaris.

Vanaf dat moment neemt de notaris grotendeels de touwtjes in handen. Hij ziet toe dat de koper op de afgesproken datum een waarborgsom overmaakt of een bankgarantie afgeeft, maakt de leveringsakte op en maakt de nota van afrekening voor partijen.

Overigens zijn wij aanwezig bij het tekenen van de akte van levering op het notariskantoor. Doorgaans zit ons werk er dus op als wij bij de notaris afscheid van elkaar nemen. Maar hopelijk zien wij u bij een andere gelegenheid weer terug!